zondag 31 januari 2016

Foei, Jantje!

'n Collega ontdekte volgende 16de eeuwse tekst in het archief van Oudenaarde:

9 sporcle 1529 overspel
f°166v°: Omme dat Jan de Temmerman gheseit boone fs Arends wonende binnen der vryhede van der stede van Audenaerde ter deurgaende waerhede van kerssavonde lest ghehouden ten versoucke van den baljuw van de vorn stede ende casselrie van Audenaerde gheaccuseert ende bevonden es vleesselic bekent hebbende Katheline dwyf van Jan van Moersele en also beede gehuwet wesende overspel….hebbende op clacht van den baljuw moet hy doen een pelgrimstocht tonse vrauwen te boene en betalen den baljuw voor de K.M. 5 carolus gulden ende der Stede ter hulpe van de reparacien en edificien van diere drie carolus gulden.
 
Omdat Jan een scheve schaats reed, moest hij van de baljuw op pelgrimstocht,...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten